Portal preduzetnickonovinarstvo.rs nastao je kao inicijativa Centra za profesionalizaciju medija i medijsku pismenost (CEPROM). Cilj CEPROM-a je da kroz niz projekata posvećenih preduzetničkom novinarstvu obuči novinare, medijske profesionalce i medijske frilensere da pokreću kvalitetne i održive onlajn medije i medijske projekte na vebu i da se prilagode digitalnom dobu. Ovaj portal poslužiće kao koristan izvor informacija i vodič za sve novinare preduzetnike u Srbiji i regionu, a sa aktivnim radom počeće u toku 2019. godine. Više informacija možete pronaći na sajtu CERPOM-a: WWW.CEPROM.RS

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, kontaktirajte nas preko email adrese: kontakt@ceprom.rs